Kompleksowe usługi archiwalne

Porządkujemy nieopracowaną dotychczas dokumentację Klienta, zarówno kat. B, jak i materiały archiwalne kat. A.

Zakres wykonywanych przez nas czynności archiwizacji dokumentów:

 • selekcja akt,
 • kwalifikowanie dokumentów do odpowiednich kategorii archiwalnych, w tym oddzielenie akt przeterminowanych od akt przeznaczonych do dalszego przechowywania,
 • segregacja, porządkowanie i opracowanie akt według komórek organizacyjnych,
 • klasyfikacja dokumentów w układzie rzeczowym,
 • sporządzenie ewidencji dokumentacji archiwalnej, niearchiwalnej oraz akt przeterminowanych (w tym, uzyskanie zgody lub opinii właściwego miejscowo Archiwum Państwowego na przekazanie akt na makulaturę, poddaniu ich brakowaniu),
 • wybrakowanie i zniszczenie przeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej, wg ustalonych procedur potwierdzonych dokumentacją brakowania i niszczenia.

Korzyści ze współpracy z naszą Kancelarią:

 • uporządkowanie dokumentacji i inwentaryzacja,
 • łatwy sposób wyszukiwania dokumentacji,
 • prosty dostęp do informacji,
 • sprawdzone procedury i pełna poufność,
 • ograniczenie wydatków.

Nasze kompleksowe usługi archiwalne znacznie ułatwią Państwu dotarcie do niezbędnych materiałów.