• Procedury rejestracyjne
  • Prawidłowość rozliczania dotacji
  • Opracowywanie dokumentacji  – przygotowywanie wymaganej przez przepisy prawa dokumentacji, takiej jak: statut szkoły, regulamin przyjęć do szkoły, płatności, rady pedagogicznej, rady rodziców czy regulamin samorządu uczniowskiego
  • Wdrażanie RODO
  • Szkolenia
  • Udzielanie porad prawnych dla podmiotów prowadzących placówki, dla nauczycieli, uczniów oraz rodziców