Zajmujemy się szeroko rozumianą obsługą prawną jednostek oświatowych z terenu całej Polski.
Dla osiągnięcia najlepszych efektów współpracujemy z radcami prawnymi/adwokatami wyspecjalizowanymi w poszczególnych dziedzinach prawa dlatego możemy zaoferować zarówno kompleksową obsługą prawną placówek oświatowych, jak i obsługę poszczególnych zagadnień prawnych.

Oferta kancelarii skierowana jest także do klientów indywidualnych. W ramach usług kancelarii skierowanych do osób indywidualnych, znajdujemy się doradztwem prawnym, reprezentowanie w toku mediacji, przy negocjacjach, w postępowaniu sądowym, a także przygotowanie umów, czy innych dokumentów, koniecznych do zabezpieczenia interesów Klienta.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną placówek oświatowych między innymi:

  • procedury rejestracyjne,
  • prawidłowość rozliczania dotacji,
  • przygotowywanie opinii i udzielanie porad prawnych dotyczących prawa oświatowego i przepisów związanych z prowadzeniem placówek oświatowych,
  • sporządzanie dokumentów i analiza statutów szkół, regulaminów, dokumentacji pracowniczej, płatności, rady pedagogicznej, rady rodziców,
  • reprezentowanie i zastępowanie Klienta w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych, administracyjnych dotyczących działalności placówki,
  • wdrażanie RODO,
  • szkolenia,
  • udzielanie porad prawnych dla podmiotów prowadzących placówki oraz dla nauczycieli, uczniów i rodziców.