Specjalista ds. Administracyjno-Prawnych

Student Prawa na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Absolwent Pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień, Zarządzania w administracji publicznej, Zarządzania procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, Bezpieczeństwa Narodowego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Specjalizuje się w prowadzeniu spraw związanych z szeroko pojętym prawem oświatowym, prawem szkolnictwa wyższego i nauki oraz prawem gospodarczym w zakresie rejestracji, przekształcania oraz likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych oraz zawodowych.

Swoją praktykę zawodową rozpoczął przed rozpoczęciem studiów prawniczych, świadcząc pomoc prawną i wsparcie administracyjne w ramach wolontariatu w fundacjach i stowarzyszeniach m. in. Fundacji Edu Sentencja. A także jako przedstawiciel studentów brał udział w konsultacjach i zebraniach organizacyjnych, związanych z wprowadzaniem Ustawy 2.0 – Konstytucja dla Nauki – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w komisji branżowej Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – Forum Uniwersytetów Polskich.