Dla przedsiębiorców, podmiotów publicznych, placówek oświatowych

Przeprowadzamy audyty danych osobowych polegające na:

  • identyfikacji przetwarzanych danych osobowych,
  • weryfikacji procesów przetwarzania, w tym sprawdzeniu dopuszczalności (podstaw prawnych) ich przetwarzania,
  • analizie dokumentacji ochrony danych osobowych pod kątem jej aktualności oraz zgodności z prawem,
  • analizie stosowanych procedur bezpieczeństwa,
  • weryfikacji zawartych umów, w ramach których następuje udostępnianie danych osobowych podmiotom trzecim,
  • ocenie konieczności wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

Przeprowadzamy kompleksowe wdrożenie RODO

  • przeprowadzamy audyt zgodności z RODO
  • sporządzamy i aktualizujemy dokumentację
  • przeszkalamy pracowników
  • świadczymy dla swoich Klientów usługi związane z pełnieniem funkcji Inspektora Ochrony Danych (IOD).

 

Zainteresowany? Wypełnij formularz, a my wycenimy usługę.